Дистанційне навчання


Завдання для учнів на 
32 тиждень (06.04 - 10.04 )

Група 18
06.04 , 7.04   Тема" Розвязування найпростіших тригонометричних рівнянь"
Завдання   Виконати конспект за відеоуроком  https://www.youtube.com/watch?v=IiBOIgb7uHI
9.04  Самостійна робота по темі " Найпростіші тригонометричні рівняння"
Завдання  виконати самостійну роботу за посиланням  https://drive.google.com/open?id=11qBgcHhmq4yntPaKyFALQxN1P4Nvt54Wна окремому аркуші 
9.04  Контрольна робота по темі " Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння"
Завдання   виконати контрольну  роботу за посиланням https://drive.google.com/open?id=13AuCqtvap-KQ1jXNIz5xmijyYSaW5sQN 


Група 12
6.04   Контрольна робота по темі " Тригонометричні функції числового аргументу. Формули додавання та наслідки з них"
Завдання  Виконати контрольну роботу на окремих аркушах https://drive.google.com/open?id=1LZcmoK1gHE8ulm92iP8dcnT8BMS943Jd
8.04   Узагальнення теми " Тригонометричні функції числового аргументу"  
Завдання  Повторити   матеріал  за презентацією  https://drive.google.com/open?id=160Ym6ZZh3KFYkFxrz53iSMfdBZFJyP1u
8.04   Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій.
9.04   Властивості і графіки функцій   y= sin x ,y = cos x 
Завдання  на 8.04 і 9.04: Опрацювати матеріал та зробити конспект § 12 ст.109 - 117
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го кл
https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018  
 Відеоурок   https://www.youtube.com/watch?v=jCSqQrGUdCs


Група 10
10. 04  Узагальнення теми " Тригонометричні функції  "
Завдання  Повторити матеріал за презентацією   https://drive.google.com/open?id=160Ym6ZZh3KFYkFxrz53iSMfdBZFJyP1u


Група 15
8.04  Визначений інтеграл, його геометричний зміст
9.04 , 10.04  Розвязування вправ на обчислення визначеного інтеграла.
Завдання  Відеоурок   https://www.youtube.com/watch?v=zU6mT6bWjhI та виконати конспект  за підручником    О.Істер  Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 11-го кл. закл.заг.серед.освіти   https://pidruchnyk.com.ua/1251-matematika-11-klas-ister.htm
§§  10-11 ст.91-107


Група 14 ( математика)
6.04  Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів.
7.04  Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Властивості дій над векторами.
Завдання  Виконати конспект за презентацією  https://urok-ua.com/prezentatsiya-vektory-v-prostori/  або  опрацювати матеріал та зробити конспект § 12-13 ст. 332-349
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го кл
https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018
8.04   Самостійна робота на тему " Вектори у просторі. Дії над векторами."
Завдання  тест
9.04 (2 год)  Кут між векторами. Скалярний добуток векторів.
Завдання  опрацювати матеріал та зробити конспект § 14-15 ст. 349-355
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го кл
https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018
10.04 ( 2 год)  Контрольна робота по темі " Вектори і координати в просторі". Узагальнення теми   " Вектори і координати в просторі".
Завдання  повторити   § 11-15 ст. 324-355
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го кл
https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018  виконати контрольну роботу https://drive.google.com/open?id=1lIWsCF5QH0cyerpc3vqzbbueOLUU_QHt


Група 16
6.04  Повторення теми " Інтеграл та його застосування"
Завдання  повторити теоретичний матеріал  теми  https://slide-share.ru/minipidruchnikintegral-tajogo-zastosuvannya11klasananyevapolina-93427#  онлайн тест https://www.iznotest.info/zastosuvannya-viznachenogo-integrala/
7.04  Повторення теми " Взаємне розміщення прямих і площин у просторі"
Завдання  пройти тестування https://www.iznotest.info/aksiomi-stereometriyi-paralelnist-pryamih-i-ploshhin-u-prostori/  та https://www.iznotest.info/perpendikulyarnist-pryamih-i-ploshhin-u-prostori-vidstani-i-kuti-u-prostori/   повторити по підручнику 10 кл кл Розділи 1-2 частини 2  ст. 224-324
8.04  Повторення теми " Многогранники"
Завдання  повторити по підручнику 11 кл  Розділ І Частини 2 ст. 172-211 тест 
9.04  Повторення теми  " Тіла обертання"
Завдання  повторити по підручнику 11 кл   Розділ 2-3  ст. 216-285  тест

Група 5
6.04  Перпендикулярність прямої і площини. Ознака перпендикулярності   прямої і площини.
Завдання  
7.04 ( 2 год)  Перпендикуляр, похила та проекція похилої на площину. Теорема про три перпендикуляри.
Завдання  
9.04  Самостійна робота по темі " Перпендикуляр, похила та проекція похилої на площину. Теорема про три перпендикуляри. "
Завдання  

Група 7 ( математика )
6.04  Розвязування задач по темі " Циліндр"
Завдання  тест

Група 14 ( фізика )
6.04  Розвязування задач по темі " Сила Лоренца. Закон електромагнітної індукції"
Завдання  
7.04  Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
Завдання  
7.04  Контрольна робота по темі " Електромагнетизм"
Завдання  
10.04  Узагальнення теми " Електромагнетизм. Магнітне поле"
Завдання  

Група 7( фізика)
6.04  Розвязування задач по темі " Закони відбивання світла"
Завдання  Вправа 25(1)Вправа 25(2) , Вправа 25(3) , Вправа 25(4) , Вправа 25(5) ,
  записати в зошит розвязання.
7.04  Заломлення світла. Закони заломлення світла.
Завдання  
8.04 (2 год)  Повне відбивання світла
Завдання  
10.04  Експериментальна робота № 5 " Дослідження заломлення світла"
Завдання  

Завдання для учнів на
 31 тиждень ( 30.03 - 3.04 )

Група 18
30.03  Властивості та графіки функцій  y = tg x, y = ctg x
Завдання  Виконати конспект за матеріалом    https://subject.com.ua/textbook/mathematics/10klas_14/12.html
2.04   Самостійна робота по темі " Властивості та графіки тригонометричних функцій"
Завдання  https://naurok.com.ua/test/vlastivosti-trigonometrichnih-funkciy-32216.htm виконати тест на окремому аркуші ( Записати повністю умову завдання та варіант правильної відповіді)
2.04  Найпростіші тригонометричні рівняння
Завдання    Відеоурок   https://www.youtube.com/watch?v=IiBOIgb7uHI  виконати конспект

Група 12
30.03   Тригонометричні формули додавання.
Завдання   https://naurok.com.ua/trigonometrichni-formuli-dodavannya-29492.html виконати конспект
1.04 ( 2 год)   Наслідки з тригонометричних формул додавання.  Розвязування вправ.
Завдання  Виконати конспект по презентаціях  https://svitppt.com.ua/algebra/trigonometrichni-formuli-podviynogo-argumentu-klas.html  , http://www.myshared.ru/slide/1373466/ та
 за підручником з математики для 10-го кл. https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018
 §§ 13-15
2.04  Самостійна робота  по темі " Тригонометричні формули додавання та наслідки з них"
Завдання  виконати на окремому аркуші самостійну роботу за посиланням https://naurok.com.ua/test/formuli-podviynogo-kuta-32737.html

Група 10
31.03  Розвязування вправ . Самостійна робота по темі " Найпростіші тригонометричні рівняння"
Завдання  виконати на окремому аркуші самостійну роботу за посиланням https://drive.google.com/open?id=11qBgcHhmq4yntPaKyFALQxN1P4Nvt54W
3.04   Контрольна робота по темі " Тригонометричні функції"
Завдання  Виконати контрольну роботу на окремому аркуші  https://drive.google.com/open?id=13AuCqtvap-KQ1jXNIz5xmijyYSaW5sQN

Група 15
2.04  Первісна та її властивості
3.04 (2 год) Розвязування вправ по темі "  Первісна та її властивості"
Завдання  Орацювати матеріал та зробити конспект за посиланням https://mathab.com.ua/pochatki-analizu/pervisna-integral/pervisna-ta-%D1%97%D1%97-vlastivosti-neviznachenij-integral.html  вивчити таблицю первісних і невизначених інтегралів

 Група 14 ( математика)
30.03  Кут між площинами. Двогранний кут.
Завдання  відеоурок    виконати конспект по підручнику 10 кл   §8 ст. 298-305
31.03  Розвязування вправ на знаходження відстаней і кутів у просторі.
Завдання  записати в робочий зошит задачі
1.04    Контрольна робота по темі " Відстані і кути в просторі"
Завдання  виконати один із варіантів контрольної роботи
2.04   Узагальнення теми  " Перпендикулярність прямих і площин у просторі"
Завдання  повторити по підручнику 10 кл Розділ ІІ ст.278-324
2.04   Прямокутна система координат  у просторі.
3.04   Відстань між точками.Координати середини відрізка.
Завдання  опрацювати презентацію

Група 14(фізика)
30.03  Розвязування задач по темі " Магнітне поле. Сила Ампера."
Завдання  записати задачі
31.03 (2 год) Сила Лоренца.
Завдання  виконати  конспект
3.04  Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції.
Завдання  виконати  конспект  по підручнику 11 кл  §13 ст. 71-79
відеоурок


Група 16
30.03 Повторення теми " Перетворення графіків функцій"
Завдання  опрацювати матеріал на ст. 215-226
31.03  Повторення теми " Показникова функція. Показникові рівняння та нерівності"
Завдання  тест  повторити по підручнику 11 кл   Р. 1  §§ 1-3  ст. 6-32
1.04  Повторення теми " Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності"
Завдання  тест  повторити по підручнику 11 кл    Р. 1  §§ 4-7  ст. 32-69
2.04 Повторення теми  " Похідна та її застосування"
Завдання  тест   повторити по підручнику 10 кл   Р. 3    ст. 160-222

Група 5
30.03 Розвязування тригонометричних рівнянь.
Завдання  повторити по підручнику 10 кл   §16 ст. 145-160
31.03  Контрольна робота по темі "Властивості тригонометричних функцій. Тригонометричні рівняння"
Завдання  контрольна робота на окремих аркушах
2.04   Узагальнення теми " Тригонометричні функції"
Завдання  повторити по  підручнику 10 кл  §§ 7-16  ст. 68-160

Група7 ( математика)
30.03 Контрольна робота по темі" Многогранники"
Завдання  на окремих аркушах виконати в.1 контрольної роботи ( умови завдань та правильні відповіді записувати повністю)
31.03  Узагальнення теми " Многогранники"
Завдання  тест 
1.04 ( 2 год) Тіла обертання. Циліндр та його елементи.
Завдання   конспект по презентації  ( обовязково з малюнками)

Група 7 ( фізика)
30.03  Розвязування задач по темі " Електромагнітні коливання і хвилі"
Завдання  записати задачі
31.03  Контрольна робота по темі " Електромагнітні коливання і хвилі"
Завдання  виконати на окремому аркуші  контрольну роботу
1.04   Захист учнівських доповідей та навчальних  проектів по темі  " Електромагнітні коливання і хвилі"
Завдання  підготувати письмову доповідь або реферат на одну із тем
1.04  Розділ ІІІ. Оптика. Тема " Розвиток уявлень про природу світла"
Завдання  відеоурок  виконати конспект за презентацією
3.04  Відбивання світла. Закони відбивання світла
Завдання  виконати конспект за презентацією

Завдання для учнів на
 29 тиждень ( 16.03 - 20.03 )
Дистанційне навчання учнів Жмеринського ВПУ

Завдання для учнів на 
30 тиждень (23.03 - 27.03 )


Група 18. 
23.03  Тема " Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій."
26.03 Тема " Властивості та графіки функції y= sin x ,y = cos x"
27.03  Тема "Властивості та графіки функції y = tg x, y = ctg x"
 Завдання : Опрацювати матеріал та зробити конспект § 12 ст.109 - 117
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го кл https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018 
Відеоурок   https://www.youtube.com/watch?v=jCSqQrGUdCs

Група 14 ( Математика)
23.03  Узагальнення теми " Перпендикулярність прямих і площин"
 Завдання : Повторити §§6 - 8 ст. 278 - 305
 Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го 
https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018   та виконати письмово в робочих зошитах з математики завдання :  https://drive.google.com/open?id=1Ra1eCapEz4l_Ul0_xJ7I6rsmVtXTwsnQ

24.03  Тема " Відстань від точки до прямої. Відстань від точки до площини"
25.03  Тема " Відстань від прямої до площини. Відстань між площинами"
26.03  Тема " Розв'язування вправ на знаходження відстаней у просторі"
 Завдання : Опрацювати матеріал та зробити конспект § 9 ст.305 - 312
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го 
https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018
 Презентація  https://drive.google.com/open?id=1YsIIWiasyKOVBk7QVrawMp73J-W15tNu

26.03  Тема " Кут між прямими у просторі. Кут між прямою і площиною"
27.03  Тема " Кут між площинами. Розв'язування задач"
Завдання : Опрацювати матеріал та зробити конспект § 10 ст. 312 - 315
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го
https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018
Презентація https://drive.google.com/open?id=1x_C0jdjqcVCIbuNGDNHfaVv-8axrRLTg

Група 12
23.03  Тема " Тригонометричні функції числового аргументу"
Завдання :  Опрацювати матеріал та зробити конспект § 8 ст. 77 - 84
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го
https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018

25.03 (2 год)  Тема " Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу"
Завдання : Опрацювати матеріал та зробити конспект § 10 ст. 94 - 102
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-гоhttps://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018
Відеоуроки https://www.youtube.com/watch?v=BAM9a--J6lQ

26.03  Тема " Формули зведення"
Завдання :  Опрацювати матеріал та зробити конспект § 11 ст. 102-109
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го
https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018
Онлайн тест https://onlinetestpad.com/ua/testview/59510-formuli-zvedennya-trigonometr%D1%96ya-algebra-10-klas

Група 5
23.03 Тема "Властивості та графіки тригонометричних функцій
Завдання :  Самостійна робота  https://subject.com.ua/teaching/mathematics/10klas/8.html
24.03  Тема " Найпростіші тригонометричні рівняння"
Завдання : Відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=IiBOIgb7uHI
26.03  Тема " Розвязування тригонометричних рівнянь"
Завдання : Онлайн тест https://onlinetestpad.com/ua/testview/137862-12-trigonometr%D1%96ya-10-klas

Група 16
24.03  Повторення теми "Тригонометричні рівняння"
Завдання : Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=IiBOIgb7uHI
26.03  Повторення теми " Ірраціональні вирази"
Завдання : Повторити § § 3-5 ст.26-57 Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018
Онлайн тест https://onlinetestpad.com/ua/testview/39493-%D1%96rrac%D1%96onaln%D1%96-virazi-chastina-%D1%96


Група 15
26.03  Тема " Побудова  перерізів многогранників"
Завдання :  Презентація http://geom11klas.blogspot.com/2014/07/blog-post_3212.html
Онлайн тест https://onlinetestpad.com/ua/testview/17872-perer%D1%96zi-mnogogrannik%D1%96v
26.03   Контрольна робота по темі " Многогранники"
Завдання : Виконати на окремих аркушах в.1 контрольної роботи https://naurok.ams3.digitaloceanspaces.com/uploads/files/240954/74022.pdf
27.03   Узагальнення теми "Многогранники"
Завдання : Презентація  https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-geometri-mnogogranniki-116960.html
Творче завдання : Створити презентація на одну із тем запропонованих у презентації
( слайд 30)

Група 14 (фізика)
23.03  Контрольна робота з теми " Електродинаміка. Електричний струм"
Завдання : На окремому листку виконати письмово  В 1 контрольної  роботи https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-elektrichniy-strum-dlya-uchniv-11-klasiv-riven-standartu-77562.html
24.03  Захист рефератів, повідомлень  з теми розділу " Електродинаміка. Електричний струм"
Завдання : Підготувати письмову доповідь чи реферат на одну із тем списку https://drive.google.com/open?id=1r3FknKyFgL5iygSFe9kjuaJ30gjLgPEQ
24.03  Розділ ІІ. Електромагнетизм. Магнітне поле"
Завдання : Відео https://www.youtube.com/watch?v=Z475CumAJ_8
Презентація https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-elektrichna-ta-magnitna-vzaemodi-maggnitne-pole-magnitna-indukciya-42901.html
Опрацювати да дати письмові відповіді на запитання до § 10 ст. 60
 https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
Онлайн тест  https://onlinetestpad.com/ua/testview/182686-11-klas-21-magnitne-pole
27.03  Тема " Сила Ампера"
Завдання : Опрацювати да дати письмові відповіді на запитання до § 11 ст. 66
 https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
Презентація https://www.youtube.com/watch?v=R2TFAeerjgo

Група 7 ( математика )
23.03  Тема " Піраміда. Правильна піраміда"
Завдання :  зробити конспект за презентацією https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geometri-11-klas-piramida-ta-elementi-16764.html або  опрацювати матеріал та зробити конспект § 3 ст.195-205 ,задача 1 ст. 208  О.Істер Математика : (алгебра і початки аналізу  та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 11-го кл.  https://pidruchnyk.com.ua/1251-matematika-11-klas-ister.html
24.03  Розвязування задач по темі" Піраміда"
Завдання : Виконати конспект за відеоуроком https://www.youtube.com/watch?v=CvqD_-Zt1rA
25.03  Тема " Побудова перерізів многогранників"
Завдання : Презентація  http://geom11klas.blogspot.com/2014/07/blog-post_3212.html виконати конспект.
25.03  Розвязування задач з теми  " Многогранники"
Завдання :  Переписати розв'язані задачі та виконати письмово усну вправу " Продовжити речення" за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=8YxSpu0QNXU


Група 7 ( фізика)
25.03  Тема  " Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца"
Завдання :  Виконати конспект по презентації https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-utvorennya-i-poshirennya-elektromagnitnih-hvil-151473.html або за підручником §22 ст. 122-128
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html   
Відео https://www.youtube.com/watch?v=gmW7w33zX1o
27.03  Тема " Принцип радіотелефонного зв'язку. Радіомовлення та телебачення"
Завдання : Опрацювати матеріал  §23 ст. 128-134 підручника   https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
Записати розвязки задач за відео :
 Впр. 23 (2) https://www.youtube.com/watch?v=O-KonoNnVDw ,
 Впр. 23(3) https://www.youtube.com/watch?v=qTHpJWCkvdk ,
 Впр. 23(4) https://www.youtube.com/watch?v=8YxSpu0QNXU

Група 10 
24.03   Тема " Властивості та графіки функції y= sin x ,y = cos x"
25.03   Тема "Властивості та графіки функції y = tg x, y = ctg x"
Завдання : Опрацювати матеріал та зробити конспект § 12 ст.109 - 117
Істер О.С. Математика : (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) :підруч. для 10-го класу   https://issuu.com/booki102018/docs/10_m_i_2018
Відеоурок   https://www.youtube.com/watch?v=jCSqQrGUdCs
27.03   Тема "Властивості та графіки тригонометричних функцій
Завдання :  Самостійна робота  https://subject.com.ua/teaching/mathematics/10klas/8.html

Немає коментарів:

Дописати коментар